0
Selectează o Pagină

Politica de confidentialitate si protectie a datelor

SC LIFE ART DISTRIBUTIE SRL (denumită în continuare și ”firma” sau “noi”, “noastra”) depune toate diligentele in vederea protejarii confidentialitatii tuturor datelor cu caracter personal pe care le colecteaza, prelucreaza și stocheaza.

SC LIFE ART DISTRIBUTIE SRL este inregistrat ca operator prelucrare date cu caracter personal la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu nr. 36072.

Scopul si natura prelucrarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate de catre Life Art Distributie sunt prelucrate exclusiv in scopul vanzarii de produse si/sau prestarii de servicii solicitate de dvs., pentru a va confirma serviciile/produsele pe care le-ați comandat și a va furniza informații suplimentare cu privire la acestea, pentru operațiuni de ofertare, contractare, facturare, pentru conformare cu legile in vigoare.

Schimbarea scopului prelucrarii datelor, fie partial, fie integral, se va efectua numai cu consimtamantul dvs.

Tipul de date cu caracter personal colectate si prelucrate:

Date solicitate in cazul vanzarii de produse: nume si prenume, telefon de contact, adresa de facturare, adresa de livrare, numele si prenumele pesoanei care primeste coletul, telefonul persoanei care primeste coletul, adresa de e-mail.

Date solicitate la prestarea de servicii de inchiriere: nume si prenume, cod numeric personal, serie si numar de bulletin, telefon de contact, adresa de e-mail pentru comunicari privind operatiunile legate de serviciile contractate, operatiuni de facturare (transmitere notificari, instiintari), adresa de instalare a aparaturii, adresa de livrare a aparaturii, numele si prenumele pesoanei care primeste aparatura, CNP si/sau serie si numar buletin ale persoanei care primeste aparatura, telefonul persoanei care primeste aparatura.

Modalitatile de colectare a datelor cu caracter personal ale clientilor, fie in format fizic sau digital sunt prin intermediul:

  • Formularelor online (de comanda, cerere de oferta, contact) de pe site-urile detinute de Life Art Distributie Srl, respectiv: lifeart.ro, umidificator-venta.ro, dezumidificatoare-aerial.ro
  • Apelurilor telefonice primite de la dvs.
  • Mesajelor pe email transmise catre noi
  • Bazelor de date achizitionate legal de catre firma
  • Colectarii directe de catre agentii de vanzari

 

Stocarea datelor

Datele se prelucreaza pe tot parcursul relației contractuale și, după finalizarea acesteia, cel puțin pe perioada impusă de prevederile legale aplicabile in domeniu, inclusiv, la dispozitiile privind arhivarea.

Transmiterea datelor

Datele cu caracter personal sunt destinate utilizării de către Life Art Distributie numai în vederea îndeplinirii scopului amintit mai sus și urmărind protejarea cu prioritate a drepturilor dvs. și pot fi dezvăluite, organismului de supraveghere conform legislației aplicabile, autorităților și instituțiilor publice în baza obligațiilor de drept public, partenerilor contractuali ai Life Art Distributie (firme de curierat, împuterniciți către care am externalizat anumite servicii etc.) și în orice alte situații justificate cu înștiințarea în prealabil a persoanei vizate.
Nu transmitem aceste date către terțe părți decât dacă este necesar, și numai datele necesare pentru conformitate cu cerințele legale.

Partenerii contractuali catre care firma transmite date cu caracter personal:

Fan Courier/Urgent Curier/X Curier – datele transmise: nume si prenume persoana de contact, telefonul persoanei de contact, adresa de livrare; in scopul expedierii comenzilor.

Protejarea datelor

LIFE ART DISTRIBUTIE SRL a luat măsuri tehnice și organizaționale adecvate privind securitatea datelor, împotriva prelucrării sau alterării neautorizate, împotriva pierderii sau a distrugerii, precum și împotriva dezvăluirii si a accesului neautorizat la datele personale transmise, stocate sau prelucrate. LIFE ART DISTRIBUTIE SRL asigură integritatea, disponibilitatea, confidențialitatea în ceea ce privește datele cu caracter personal.
LIFE ART DISTRIBUTIE SRL utilizează metode si tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate salariaților și procedurilor de lucru pentru a proteja prelucrarea datelor cu caracter personal, conform prevederilor legale în vigoare si doar datele personale necesare scopurilor specificate.
LIFE ART DISTRIBUTIE SRL depune toate eforturile rezonabile și justificate din punct de vedere comercial pentru a proteja datele cu caracter personal pe care le deține si analizeaza noi solutii pentru imbunatatirea sistemelor de securitate.

Drepturile persoanei vizate

Drepturile prevăzute de Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 de care beneficiati sunt: dreptul de informare și acces, dreptul de rectificare sau ștergere a datelor sau restricționarea prelucrării acestora, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată și dreptul la portabilitatea datelor. De asemenea, beneficiati de dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere. Exercitarea dreptului de ștergere conduce la incheierea contractului, LIFE ART DISTRIBUTIE având obligația legală de a păstra datele în baza cărora a fost facut contractul.
Aceste drepturi pot fi exercitate prin intermediul datelor de contact de mai jos.
Putem solicita furnizarea de informații suplimentare necesare pentru a vă confirma identitatea. Putem respinge cererile care sunt repetitive nejustificat, excesive sau vădit nefondate.

Contact Protectia datelor

Pentru orice informații legate de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, precum și pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, ne puteti contacta utilizând următoarele date de contact:

Adresa: Bucuresti, sector 6, Bdul. Timisoara nr. 103-111, stand D4-D5
Email: administrativ@lifeart.ro
Telefon/fax: 021.314.21.44
Persoana responsabila: Cordis Aurelia

 

Pin It on Pinterest

Share This
WhatsApp chat
Bine te-am găsit!
Te rog selectează cu ce serviciu LIFEART te interesează să interacționezi:
M